Előadók

Előadók A-K Előadók M-Z »

Dr. Asbót Richárd
részlegvezető főorvos, Kardiológiai Részleg, International Medical Center
1976-ban a Budapesti Orvostudományi Egyetemen diplomázott, belgyógyászatból 1981-ben, kardiológiából 1983-ban szerzett szakképesítést. Kezdettől fogva a MÁV Kórházban dolgozott (másfél évig vidéki orvos is volt - szakmailag és emberileg is csak szép emlékeket őrzök Gyöngyösről). Az utóbbi 15 évben a szintén a budapesti MÁV Kórház épületében működő Nemzetközi Egészségügyi Központ (IMC) kardiológiai részlegének főorvosa. Fő érdeklődési területe a szív ultrahang vizsgálata, az echokardiográfia, ezt 1981 óta műveli - kórházuk az ország egyik legelső ilyen vizsgálatokat végző intézménye volt. Szívesen vesz részt a szakmai szervező-oktató munkában, az MKT Echocardiographiás Munkacsoportjának titkáraként ill. volt vezetőjeként, a Nemzeti Echocardiographiás Akkreditációs Bizottság alelnökeként és az interdiszciplináris jellegű Magyar Ultrahang Társaság alelnökeként, a Semmelweis Egyetem külső óraadójaként. Az Európai Kardiológus Társaság több munkacsoportjának is (echocardiographia, szív-MR) tagja. Kikapcsolódást az erdőjárás és a kamaramuzsikálás jelent, családjával, barátaival.
Prof. Dr. Borbola József Ph.D.
egyetemi magántanár, országos kardiológus főorvos, Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Borbola József Holzmindenben született (Németország). 1970-ben Summa cum laude eredménnyel végzett a szegedi Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem általános orvosi karán. 1970-1975. között szívritmuszavar kutatással foglalkozott a Szegedi Egyetem gyógyszertani Intézetében. 1976 óta a Gotsegen György Országos Kardiológiai Intézet (GOK) felnőtt kardiológiai osztályán dolgozik. Labor, belgyógyász és kardiológus szakvizsgákkal rendelkezik. A világ számos részén dolgozott: Tübingen (1975), Boston Harvard Egyetem (1985-1986), Chicago (St.Luke’s Medical Center 1986-1987), Madrid (1992). Fő érdeklődési területe a klinikai kardiológia mellett a szívritmuszavarok diagnosztikája és kezelési módjai (gyógyszeres, transzkatéteres ablációs, pacemaker, implantábilis cardioverter-defibrillátor). 1982-2003. között a GOKI Szívritmuszavar/Szívelektrofiziológiai/Transzkatéteres ablációs részlegének vezetője, 2003-2006. között pedig a Felnőtt Kardiológiai Osztály osztályvezető főorvosa. Európai kardiológus diplomája van. 1998. óta egyetemi magántanár. PhD tudományos fokozottal rendelkezik. Jelenleg részlegvezető kardiológus főorvosként dolgozik, invazív kardiológiai beavatkozásokat végez (coronarográfia, szívelektrofiziológiai vizsgálatok /EPS/, transzkaté¬teres ablációk). Számos beavatkozást először végzett Magyarországon. 1966-1998. között az Európai Kardiológus társaság (ESC) elnökségi tagja. Hosszú ideig volt a Magyar Kardiológusok Társasága főtitkára, illetve alelnöke (1989-2001). A San Marinói Kardiológus Társaság tiszteletbeli tagja. Alapító tagja a szívritmuszavarok diagnosztikájával és kezelésével foglalkozó európai társaságoknak (EHRA, ECAS). 1998-ban az Európai Kardiológus társaság ezüst medáljával tüntették ki, 2006-an pedig Gábor György Emlék¬érem-mel jutalmazták kardiológiai munkásságáért. 2005. óta országos kardiológus tiszti főorvosként is dolgozik. Számos tudományos társaság (International Society of Cardiac Pacing and Electrophysiology, Alpe Adria Cardiac Society) elnökségi tagja, több könyvrészletet írt angol és magyar nyelven, több mint 250 tudományos közleménye jelent meg külföldi és hazai szaklapokban.
Dr. habil. Cziráki Attila Ph.D.
egyetemi docens, igazgató helyettes, PTE Szívgyógyászati Klinika
1982-ben szerzett diplomát a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. A POTE I. Belgyógyászati Klinika Kardiológiai Munkacsoportjában kezdte meg orvosi pályáját, ahol belgyógyász, majd kardiológus és klinikai farmakológus szakvizsgákat szerzett. 1992-95 között az USA-ban, a Medical College of Georgia Farmakológiai Intézetében végzett tudományos kutatásokat. Témája a pulmonalis kapilláris endothelhez, és a coronaria endothelhez kötött angiotenzin konvertáló enzim vizsgálata volt állatkísérletes modellben, valamint CABG műtéten átesett betegekben. Hasonló témában védte meg Ph.D disszertációját a Pécsi Orvostudományi Egyetemen 1995-ben. 1996-ban Angliában a Royal Brompton & Harefield Hospital szív-tüdő transzplantációs központban dolgozott tudományos kutatóként. Vizsgálatait a szív-tüdő transzplantált betegeken végezte, ahol az endotheliális valamint a kilélegzett nitrogén-monoxid mennyiségét vizsgálta a perioperatív időszakban és a rejekciós események alatt. A PTE Általános Orvostudományi karán 2002-ben habilitációs oklevelet szerzett. Jelenleg a PTE Szívgyógyászati Klinikájának igazgató helyettese, a Kardiológiai Osztály és Kardiológiai Szakambulancia vezetője. Klinikai érdeklődési területe a non invazív kardiológiai eljárások, elsősorban az echokardiográfia. A Magyar Nemzeti Echocardiographiás Akkreditációs Bizottság tagja.
Dr. Dékány Miklós Ph.D.
főorvos, Kardiológiai Osztály, Állami Egészségügyi Központ
Summa cum laude minősítéssel elvégzett egyetemi tanulmányai után 2007 júliusáig, több mint negyven évig a sokféle elnevezést megélt, s egy ideig a SOTE keretei között is működő Szabolcs utcai kórház Belgyógyászati és Kardiológiai Osztályán dolgozott. 1970-ben belgyógyászatból, 1979-ben kardiológiából szakorvosi minősítést szerzett. 1995-ben később PhD-vé minősített kandidátusi fokozatot szerzett. Disszertációjának tárgya a dilatatív cardiomyopathia diagnózisának problémaköre és prognózisának megítélése, illetve az ezekhez felhasználható vértelen paraméterek értékelése volt. 2007 júliusa óta a HM-ÁEK Kardiológiai Osztályán főorvosi munkakörben dolgozik. Szakmai érdeklődése, gyakorlati és tudományos munkája elsősorban a szívizombetegségekre és a szívelégtelenségre, s az utóbbi kezelésének kérdéseire irányult. Egyik vezetője az osztályukon működő, az országban legnagyobb szívelégtelenség ambulanciának, gondozási programnak. A fent jelzett témakörökben írt közleményei és idézhető formában tartott előadásai száma meghaladja a 300-at. Számos külföldi tanulmányúton, többek között az Egyesült Államokban volt alkalma a szívelégtelenség kérdéseit tanulmányozni. Hat évig tagja volt a Magyar Kardiológusok Társasága elnökségének. Három évig vezette a társaság Szívelégtelenség munkacsoportját, három évig elnökhelyettes volt a munkacsoportban, s jelenleg is tagja a munkacsoport vezetőségének. Ugyancsak tagja az MKT Tanácsadó Testületének, s az Európai Kardiológus Társaság Szívelégtelenség Egyesületének, valamint a társaság Szívizom és Pericardium Betegségek Munkacsoportjának is.
Prof. Dr. Forster Tamás Ph.D., az MTA doktora
igazgató egyetemi tanár, SZTE II.sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ
1979-ben szerzett orvosi diplomát a Szegedi Orvostudományi Egyetemen. 1984-ben szakvizsgázott belgyógyászatból, és 21 éve dolgozik kardiológusként. Kezdettől fogva a 2. számú Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központban dolgozott, végigjárva a szakmai és tudományos előmenetel minden lépcsőjét. 1991-ben az orvostudomány kandidátusa (jelenleg PhD), majd 2000-ben az MTA Doktora címet szerezte meg. 2002-ben a klinika tanszékvezető egyetemi tanárának nevezték ki. Kutatási területei: sportélettan, echocardiographia, cardiomyopathiák, illetve az ischaemiás szívbetegség diagnosztikája. A Kardiológiai Szakmai Kollégium tagja, a Magyar Kardiológusok Társaságának elnöke. Az Európai Kardiológus Társaság tiszteletbeli tagja (FESC), az American College of Cardiology kiemelt tagja (FACC). Számos hazai és neves nemzetközi folyóirat hivatalos bírálója, a European Journal of Echocardiography szerkesztőbizottsági tagja.
Dr. Karlócai Kristóf
klinikai főorvos, SE Pulmonológiai Klinika
A budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetem elvégzése után az Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézetben kezdte meg szakmai pályáját. A Naszlady professzor által vezetett kardiológiai osztályon ismerkedett meg a kardiológia alapjaival, a haemodynamikai vizsgálatokkal, a non-invazív vizsgálatokkal. A számítástechnikát klinikai körülmények között úttörőként használó osztályon kamatoztatni tudta felsőfokú számítógépprogramozói végzettségét is. Korán részt vett a regionális kardiológiai ellátásban együttműködve az egyetem Ér- és Szívsebészeti Klinikájával. 1996-2006-ig a kardiológiai osztály osztályvezető főorvosa. Vezetésével kiépült az osztályon a koronária őrző és bekapcsolódott a fővárosi akut infarktus ellátásba. Kiépült a posztoperativ rehabilitáció mellett a szívelégtelenség rehabilitációs részleg. Folytatódott a regionális ambulancián a billentyűbetegek gondozása. Az országos ellátás keretében bővült a kivizsgálásra áthelyezett és gondozásba vett kisvérköri hypertoniás betegek száma, új kezelési lehetőségeket vezetett be. 1998-tól 2006-ig az osztályán történt az országban egyedüli központként a szívtranszplantációra várók kivizsgálása, majd korai és késői utókezelése, gondozása. 2006-ban az osztály megszüntetése miatt a speciális feladatok nagy része megszűnt. A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet munkatársa lett, ahol a szívtranszplantációs kivizsgálás, posztoperativ és immunszuppresszív kezelés kiépítése volt a feladata. 2008-ra az elért eredmények lehetővé tették, hogy munkahelyet változtasson és a tüdőkeringési betegségek speciális ellátását a Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikájának keretei között szervezze meg, indítsa újra. 1998-2007-ig a Magyar Kardiológusok Társasága elnökségének tagja. 2003-tól 2007-ig a Magyar Transzplantációs Társaság vezetőségi tagja. 1991-től az MKT Echokardiográfiás Munkacsoport vezetőségi tagja. 1997-től az MKT-MTT Kardiopulmonális Munkacsoportjának két ciklusban vezetője, közte vezetőségi tagja. 1998-2006-ig a Nemzeti Szívtranszplantációs Várólista Bizottság vezetője, azóta titkára. 2005-ben európai, 2007-ben hazai echokardiográfiás licenszet szerzett, 2007 óta tagja a Kardiológus Szakmai Kollégium Echokardiográfiás Akkreditációs Bizottságának.

Előadók A-K Előadók M-Z »