2009. november 7, szombat
Gerbeaud Ház, Átrium terem

COR 2009

Dilemmák és döntések a kardiológiában. Kinek? Mikor? Hogyan?

Magyarországon az elmúlt években számos értékes kongresszus került megrendezésre a kardiológia valamennyi területén. A klinikus számára fontos az újabb diagnosztikus és terápiás módszerekről, a szakmai irányelvekben történő változásokról tudományos fórumokon is tájékozódni. A hétköznapi döntések szintjén azonban már mindezen ismeretek józan ítélőképességen átszűrt és letisztult alkalmazására van szükség, ami sokszor nem egyszerű.

A COR konferencia lényegre szorítkozó előadásokban ezen szeretne segíteni. A kardiológiai gyakorlatban felmerülő leegyszerűsített kérdésekre keres korszerű és ésszerű választ, abban a meggyőződésben, hogy ezzel a gyakorló kardiológusok munkáját, döntését hatékonyan és direkt módon segíti.

Bízva abban, hogy a rendezvény lényeges klinikai problémákra nyújt korrekt szakmai válaszokat, kívánunk hasznos és aktív részvételt.

Dr. Rónaszéki Aladár
egyetemi magántanár
a COR programigazgatója