Előadók

« Előadók A-K Előadók M-Z

Dr. Meskó Bertalan
orvos
2009-ben végzett a Debreceni Egyetem általános orvosi karán "cum laude" minősítéssel, Weszprémi-díj kitüntetéssel. PhD tanulmányait a személyre szabott genetika területén végzi a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrumának Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézetében. Harmadik éve ír orvosi blogokat magyar (mediq.blog.hu) és angol nyelven (Scienceroll.com). Több nemzetközi blogdíjat is nyert, megjelent rangos orvosi szaklapokban (Nature Medicine, British Medical Journal) és a web 2.0 eszközeinek orvosi felhasználásáról tart előadásokat. A Yale Egyetemen, amerikai, holland, spanyol, francia, osztrák konferencián és a WHO svájci központján kívül magyar klinikákon és tanszékeken is rendszeresen előad. Webicina.com néven ingyenes nemzetközi szolgáltatást indított, mely orvosokat és betegeket egyaránt segít tájékozódni a világháló temérdek orvosi információja között.
Dr. Nyolczas Noémi Ph.D.
főorvos, osztályvezető helyettes, Kardiológiai Osztály, Állami Egészségügyi Központ
Nyolczas Noémi egyetemi tanulmányait 1982-88 között a Szegedi Szentgyörgyi Albert Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi karán végezte. Ezt követően fél évig dolgozott a Szegedi Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinikáján egyetemi gyakornokként. Majd 1989-től a budapesti Orvostovábbképző Egyetem II. sz. belgyógyászati Klinikájára került, ahol egyetemi gyakornokként, majd tanársegédként és adjunktusként tevékenykedett. Itt tett 1993-ban belgyógyászat, majd 1997-ben kardiológiai szakvizsgát. 2001-ben védte meg PhD értekezését „Prediction of the effect of bisoprolol in chronic heart failure” címmel. 2006 óta az Állami Egészségügyi Központ, Kardiológiai Osztályán dolgozik, osztályvezető helyettesként. Szakmai és tudományos érdeklődésének középpontjában a szívelégtelenség áll. Ebben a témakörben rendszeresen tart előadásokat mind hazai, mind külföldi kongresszusokon. Tudomány tevékenységét 31 magyar és angol nyelvű publikáció, illetve 118 idézhető absztrakt és 2 könyvfejezet jellemzi. Folyamatosan részt vesz a graduális és posztgraduális orvosképzésben. Több medikus TDK tevékenységét irányítja. 2005-2006 között részben az Osztrák Magyar Akció Alapítvány, részben az Osztrák Kardiológus Társaság ösztöndíjával az Allgemeines Krankenhaus, Kardiológiai részlegén dolgozott. Az „Examination of the administration of autologous bone marrow cells following acute myocardial infarction and in ischaemic cardiomyopathy to prevent or slow down the harmful cardiac remodelling and heart failure” című projectben vett részt. 1988 óta tagja a Magyar Kardiológusok Társaságának. 2004 óta vesz részt a Magyar Kardiológusok Társasága elnökségének munkájában. Jelenleg a Magyar Kardiológusok Társasága Szívelégtelenség és Szívizombetegségek Munkacsoportjának Elnöke. A European Heart Failure Association tagja. 2003-ban Európiai Kardiológus Diplomát szerzett. 2004-ben elnyerte az Európia Kardiológus Társaság Fellow címét.
Prof. Dr. Rónaszéki Aladár Ph.D.
egyetemi magántanár, osztályvezető főorvos, Kardiológiai Osztály, Péterfy Kórház és Baleseti Központ
1981-ben „summa cum laude” orvosi diplomát szerzett a SOTE-n Budapesten. A fővárosi Bajcsy Kórház Kardiológiai Osztályán lett belgyógyász majd kardiológus szakorvos. Közel négy évet töltött Belgiumban a Leuveni Katolikus Egyetem Kardiológiai Tanszékén, ahol 1989-ben PhD tudományos fokozatot szerzett. Erről írt könyvét "Hemodynamic consequences of the timing of atrial contraction" címmel kiadták Belgiumban. 1991 és 1998 között az ARMUS corp. (San Francisco, USA) oktatási software fejlesztő orvostanácsadója. 1993-tól 1998-ig a SOTE Oktató Kórházának Kardiológiai Osztályát vezette a kórház megszűntéig, 1998-tól a Péterfy Kórház és Baleseti Központ Kardiológiai Osztályának vezetője és 2008-tól tudományos és oktatási igazgatója is. 2003-tól a kórház Szakmai Tanácsadó Testületének elnöke. Érdeklődési területe a teljes kardiológia, de azon belül is különösen a pacemaker terápia, reszinkronizáció és ritmuszavarok hemodinamikai háttere valamint a klinikofarmakológia és a szívbeteg terhes nők gondozása. 1998-ban habilitált, 2001-től a Semmelweis Egyetem egyetemi magántanára. Előadói szinten beszél angolul, németül és franciául. Medikus korától, több mint 30 éve vesz részt a graduális és postgraduális orvosképzésben. A Kórélettani Intézet külső munkatársa is közel 30 éve. Hazai és nemzetközi publikációs aktivitása széleskörű, hazai és nemzetközi kongresszusok rendszeres előadója és szervezője illetve programigazgatója (2007-től Cascade, Paris, European Cardiogy Conferences), szakmai folyóiratok szerkesztőségi tagja. Az European Heart Journal rendszeres lektora. A Magyar Kardiológusok Társaságában volt az Ifjúsági Bizottság elnöke (1991-1995), a Társaság főtitkára (2001-2004), majd külügyi alelnöke (2004-2007). Az Ifjúsági Kardiológus Napok rendezvény megalapítója (1993-). Az European Society of Cardiology Fellow-vá választotta (FESC, 2002) és Európai Kardiológus diplomát adományozott (2002). Az American Heart Association Premium Professional Membership-jével rendelkezik (2003-). Választott tagként részt vett a Kardiológiai Szakmai Kollégium munkájában (2004-2009). Szakmai és társasági tevékenységét több kitüntetéssel is elismerték. A COR konferencia sorozat (Dilemmák és döntések a kardiológiában. Kinek? Mikor? Hogyan?) létrehozója és programigazgatója.
Prof. Dr. Simon Kornél Ph.D.
egyetemi magántanár, osztályvezető főorvos, Belgyógyászati Osztály, Siófoki Városi Kórház
1967-ben szerzett orvosi diplomát a pécsi tudományegyetemen, majd 10 éven át a az ottani 1. sz. Belklinikán dolgozott Dr. Jávor Tibor professzor mellett. Ezt követően Székesfehérvárra került, a Fejér Megyei Szent György Kórházba, ahol a kardiológiai belosztályt vezette. 2000. szeptembere óta a Siófoki Városi Kórház belgyógyászati osztályának vezető főorvosa. 1979-ben védte meg kandidátusi disszertációját, „Az orvosi beavatkozások kockázata, különös tekintettel a gyógyszer-mellékhatásokra” címmel.” 1995-ben habilitált a pécsi Orvostudományi Egyetemen „Az AMI kezelése az intenzív coronaria őrzőben” c. munkája alapján. Szakképesítése: belgyógyászat, aneszteziológia és intenzív terápia, kardiológia, diabetológia Kollégiumi tagságok: Kardiológiai Szakmai Kollégium, Anaesthesiológiai Szakmai Kollégium Vezetőségi tagságok: Magyar Kardiológusok Társasága, Magyar Diabetes Társaság, Magyar Belgyógyász Társaság Díjak: Magyar Belgyógyász Társaság díja – 1995., Magyar Kardiológusok Társaságának díja – 1995., 1999., Fejér megyei Berzsenyi Zoltán díj – 1995., Gábor György díj – 1997., Orvosi Hetilap Markusovszky díj – 1999., 2004., 2009., Civil Kurázsi díj – 2000., Batthyány –Strattmann László díj – 2002., Romhányi György díj – 2005., Pro Urbe Siófok – 2005., MKT pro societate – 2008.
Dr. Szatmári András Ph.D.
osztályvezető főorvos, Gyermekkardiológiai Osztály, szakmai főigazgató helyettes, Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Tanulmányait Debrecenben végezte, a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. 1979-ben általános orvosi diplomát szerez. Pályafutását tudományos ösztöndíjasként kezdi a Debreceni Orvostudományi Egyetem Tüdő-és Szívgyógyászati Klinikáján 1980-ban, majd még ebben az évben a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Gyermekosztályán folytatja munkáját. 1985-ben csecsemő-és gyermekgyógyászat, 1988-ban csecsemő- és gyermekkardiológiai szakvizsgát tesz. Szakmai tapasztalatait a hazai intézmények mellett Hollandiában a rotterdami Sophia Gyermekkórházban, az Erasmus Egyetem Akadémiai Egyetemi Kórházában szerezte kezdetben junior, majd senior staff tagjaként, akadémiai kórházi specialista jogkörrel (1989-1993). 1992-től az Erasmus Egyetem Informatikai Tanszékével közös kutatást végzett, mely 1998-ban befejeződött. 1993 után visszatérve Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Gyermekosztályára a gyermekkori katéterterapiás módszereket hazánkban is bevezette a napi klinikai gyakorlatba. Jelenleg osztályvezető főorvos, valamint a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet szakmai igazgatója. Több hazai és külföldi társaságnak tagja, illetve tisztségviselője, többek között: Magyar Kardiológusok Társasága (MKT), Magyar Gyermekorvosok Társasága (MGyT), Gyermekkardiológusok Európai Társasága (AEPC) – melynek 3 éven keresztül elnöke volt –, Európai Kardiológus Társaság (ESC) – éveken át és jelenleg is tisztségviselője, Számos hazai és nemzetközi szakmai szervezet tagja és tisztségviselője, így az UEMS (Union of European Medical Specialists) Section Cardiology, European Board of Specialty in Cardiology (EBSC), Magyar Kardiológiai Szakmai Kollégium munkájában vesz részt. Regionális szakfelügyelő főorvos. Több külföldi azakmai folyóirat rendszeres lektora. ( European Heart Journal, Heart, Cardiology in the Young (a nemzetközi szerkesztőbizottságnak is tagja), valamint sz American Heart Journal. 2000 óta egyetemi doktor (Ph.D) Impakt faktora: 53,45, független citációi száma: 211 Szakmai elismerései: Zárday Imre emlékérem (MKT), Fonó Reneé emlékérem (MKT&MGYT Gyermekkardiológiai Szekciója), Olasz Gyermekkardiológus Társaság és a Pan Arab Gyermekkardiológusok Társasága tiszteletbeli tagja. Több állami kitüntetésben részesült. Megkapta a Magyar Köztársaság Elnökének Arany Emlékérmét, valmint a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét (polgári fokozat).
Dr. Vaszily Miklós
részlegvezető főorvos, Szívsebészeti Részleg, Szív- Ér és Mellkassebészeti Osztály, Állami Egészségügyi Központ
1974-ben szerzett általános orvosi diplomát a Debreceni Orvostudományi Egyetemen (DOTE). 1974-1980-ig körzeti orvosként dolgozott Sajólád, Sajópetri községekben Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében. 1980-ban került vissza a DOTE II. sz. Sebészeti Klinikájára, ahol mintegy másfél évig anesztéziával foglalkozott, majd általános mellkas- és szívsebészeti gyakorlatot szerzett. 1983-ban megszerezte a sebészi, 1986-ban pedig a szívsebészi szakképesítést. Mint szívsebész, részt vett a magyarországi centrumok munkájának tanulmányozásában. 1985-ben a Stockholmi Karolinska Egyetem Szív- és Mellkassebészeti osztályán dolgozott. 1986-ban tanulmányi úton vett részt Németországban, ahol az egyszerűsített perfúziós technikákat tanulmányozta. 1990-ben egy évet töltött az Egyesült Királyságban, Leeds-ben, ahol „registrar”-ként dolgozott. Itteni tevékenysége főleg a szívműtétek begyakorlása a műtőben, valamint a posztoperatív kezelés végzése az intenzív osztályon. 1992-ban 3 hónapot töltött az Egyesült Államokban a New York-i Long Island Jewish Medical Center Gyermekszívsebészeti Osztályán , valamint a Philadelphiai Childrens Hospital Szívsebészeti Osztályán , ahol a congenitalis vitiumok sebészi gyógyítását tanulmányozta. Ugyancsak az USA-ban Pittsburgh Allighany General Hospital-ban (USA) a dinamikus cardiomyoplastica és az új típusú assist device-k alkalmazásának lehetőségét vizsgálta. Hazatérve egyedül ő alkalmazta a dinamikus cardiomyoplasztikát Magyarországon. Közel 30 éves egyetemi pályafutása alatt részt vett a hallgatók képzésében, elméleti és gyakorlati oktatásában. 2007 augusztusától a HM ÁEK Szív- Ér és Mellkassebészeti Osztályának osztályvezető helyettese, a szívsebészeti részleg vezető főorvosa. Szívsebészeti pályafutása során közel 4000 nyitott szívműtétet végzett és hasonló számban asszisztált tanítványainak. Megalakulása óta vezetőségi tagja, évek óta titkára a Magyar Szívsebészeti Társaságnak, tagja a Magyar Kardiológusok Társaságnak és a Magyar Sebészi Társaságnak. Mintegy 10 éve tagja a European Association For Cardio-Thoracic Surgery-nek.
Dr. Zámolyi Károly Ph.D.
osztályvezető főorvos, Kardiológiai Osztály, Bajcsy-Zsilinszky Kórház
1973-ban végzett a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. 1974 – 1996 között az Orvostovábbképző Intézetben majd Egyetem dolgozott. Szakvizsgái: belgyógyászat (1978), kardiológia (1981). 1996-tól a fővárosi Bajcsy-Zsilinszky Kórház Kardiológiai Osztályát vezeti. Fő érdeklődési területe az arritmológia, klinikai elektrofiziológia, katéteres ablatio. 1995-ban Torontóban ösztöndíjasként dolgozott. Katéter ablatios témában szerzett kandidátusi fokozatot (1995). 2005 óta az ESC fellow-ja lett. „Honoris causa szívelektrofiziológus” címet kapott. 115 tudományos közleménye jelent meg, több könyv társszerzője. Ritmuszavarok címmel önálló könyve jelent meg. A Magyar Kardiológusok Társasága elnökségének 1995 óta tagja, 2004 -2007 között a társaság elnöke volt. Több cikluson át tagja volt a Kardiológus Szakmai Kollégiumnak. 2001-ben „Zárday Imre emlékérem” kitüntetésben részesült, „Pro Sanitate” és több alkalommal „Pro Societate” kitüntetést kapott. Két alkalommal (1997 és 2002) az Orvosi Hetilap „Markusovszky Lajos Díj „-át nyerte el.

« Előadók A-K Előadók M-Z